ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Το παιχνίδι είναι ο πυρήνας ανάπτυξης των παιδιών.

Μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουν τον κόσμο.

Εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους, ανακαλύπτουν τα συναισθήματα τους καθώς και τις ικανότητες τους.

Είναι ένα έμφυτο εργαλείο για τα παιδιά με το οποίο αναπτύσσουν την σωματική, την συναισθηματική, την κοινωνική και την κινητική ικανότητα.

Το ελεύθερο παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν, να ανακαλύψουν τον χαρακτήρα τους και τα αναγκάζει να βρουν λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.

Αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό σημείο της καθημερινότητας τους.