ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΖΟΥΜΕ:

Το θεατρικό παιχνίδι και το κουκλοθέατρο αντανακλούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των παιδιών και μας δίνουν την δυνατότητα μέσα από το παιχνίδι ρόλων να τους αντιληφθούμε και να ενασχοληθούμε με αυτούς.

Η έκφραση, η δημιουργία, η φαντασία, ο αυτοσχεδιασμός οδηγούν στην αναγνώριση και την αποδοχή των συναισθημάτων, στην κατανόηση της διαφορετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων και κατά συνέπεια οδηγούν στην διαμόρφωση ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ μας.

Επίσης βοηθά να αναπτυχθεί η συναισθηματική νοημοσύνη, ο λόγος, η κίνηση και η έκφραση των παιδιών.