ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ:

Ο ρυθμός, η μουσική και η κίνηση διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των παιδιών.

Στόχος κάθε μουσικοκινητικής δραστηριότητας είναι η επαφή με την μουσική και την κινησιολογία μέσω οπτικοακουστικών ερεθισμάτων.

Τα μουσικά όργανα μας βοηθούν να επιτύχουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της φαντασίας, της ενσυναίσθησης και της πρωτοβουλίας.