ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών είναι από τους πιο βασικούς στόχους στην πρώιμη ηλικία.

Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι η επικοινωνία, η έκφραση τους, καθώς και η κατανόηση και η αντίληψη του περιβάλλοντος τους.

Παράλληλα με τις γλωσσικές αναπτύσσονται και οι κοινωνικές δεξιότητες.

Το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί και να εκφράζεται ως μέλος μιας ομάδας.

Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε εντάξει στο καθημερινό μας πρόγραμμα δραστηριότητες όπως η ανάγνωση παραμυθιών, η παρατήρηση εποπτικού υλικού, διάφορες προ γραφικές ασκήσεις, οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια που προωθούν και διευκολύνουν στην κατανόηση των εννοιών.