ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ:

Το αισθητηριακό παιχνίδι με την μορφή του messy play βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται μπορούν να φτιαχτούν από καθημερινά υλικά και από πολλή φαντασία.

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο των αισθήσεων καθώς παράλληλα μαθαίνουν εξερευνούν και πειραματίζονται, όπως αυτά επιθυμούν, πάντα σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό, χωρίς καθοδήγηση.

Τα οφέλη αυτού του παιχνιδιού αντανακλώνται στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, στην συναισθηματική , γνωστική και μαθηματική ανάπτυξη.