Παιχνίδι στα Αγγλικά

Το παιχνίδι είναι ένας βασικός παράγοντας για την εκμάθηση νέων γνώσεων. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να αγκαλιάσουν τα παιδια την εκμάθηση μιας καινούριας γι’ αυτά γλώσσας, ώστε να μπορέσουν αργότερα να την εντάξουν ομαλά στο καθημερινό τους λεξιλόγιο.

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την αγγλική γλώσσα και να έχουν μια ευχάριστη πρώτη γνωριμία με την αγγλική αλφάβητο και τις αγγλικές λέξεις και εκφράσεις. 

Μέσα από τη χρήση οπτικοακουστκών μεσων, μουσικής, παιχνιδιών και  κατασκευών τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά παίζοντας. Are you ready to join us?

Knowledge of languages is the doorway to wisdom…

Roger Bacon, φιλόσοφος.