Κοστολόγιο

Δημιουργική Απασχόληση

Στα ΚΔΑΠ Παιδεία Παίζει μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ. Το κόστος συμμετοχής για τετράωρη απασχόληση καθημερινά είναι 80€ τον μήνα. Μπορούν επίσης να επιλεγούν επιπλέον ώρες  προσαρμόζοντας και το συνολικό κοστολόγιο.