Λεξομαχίες

Η διδασκαλία της γλώσσας αποκτά μία παιγνιώδη μορφή!

Δημιουργούμε παιχνίδια λέξεων βιωματικού, διαλογικού και διαδραστικού χαρακτήρα στα οποία τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και αποκτούν γνώσεις που πηγάζουν από την δική τους κριτική σκέψη και φαντασία.

Τα παιδιά πειραματίζονται, δοκιμάζουν και εξερευνούν αποκτώντας την δυνατότητα να διδαχθούν με έναν διασκεδαστικό τρόπο και ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης, όπως είναι το παιχνίδι.

Στόχος μας είναι η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, που μπορεί να επιτευχθεί πολύπλευρα με τα παιχνίδια λέξεων.

Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να εξασκηθούν φωνολογικά, ορθογραφικά καθώς και να βελτιώσουν την  προφορική τους έκφραση και επικοινωνία.

Μέσα  από τις λεξομαχίες τα παιδιά μαθαίνουν ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις που σημαίνουν ένα νόημα, είναι οτιδήποτε σημαίνει ένα νόημα, όπως μια χειρονομία, μια έκφραση ή ένα βλέμμα!

Το πιο πολύτιμο από όλα τα ταλέντα είναι να μη χρησιμοποιείς δυο λέξεις όταν η μια είναι αρκετή

Σάμουελ Τζόνσον, 1709-1784, Άγγλος συγγραφέας