Παιχνίδι στα Αγγλικά

Υπεύθυνη Τμήματος: Ελένη Γρηγοριάδου, Γιούλη Νέδου, Δέσποινα Γραμματικοπούλου, Παιδαγωγοί

Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα.

Κατασκευές και χρώματα δίνουν την μορφή στα γράμματα της αλφαβήτου και η προσέγγιση στα αγγλικά γίνεται εύκολα κατανοητή από τα παιδιά.