Παιχνίδι στα Αγγλικά

Υπεύθυνη Τμήματος: Δέσποινα Μπουλανίτου, Κωνσταντίνα Γκιόλα, Παιδαγωγοί

Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα.

Κατασκευές και χρώματα δίνουν την μορφή στα γράμματα της αλφαβήτου και η προσέγγιση στα αγγλικά γίνεται εύκολα κατανοητή από τα παιδιά.